homeAanpassing voorzieningen in verband met COVID19 virus (Corona): Update 21 juni 2021.

Richtlijnen vervoer: Vanaf maandag 28 juni rijden wij, onder voorbehoud, weer dagelijks van 08.30-22.00uur naar de diverse bestemmingen.

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

U hoest niet, bent niet neusverkouden, heeft geen koorts en bent niet benauwd. U bent verplicht in onze vervoersbus een mondkapje te gebruiken. Dit moet u zelf aanschaffen. De vrijwilliger die u vervoert is niet verplicht dit te dragen. Hij/zij kan dit zelf bepalen.

Wij vervoeren één persoon per rit, tenzij het mensen uit een huishouden betreft.

De betaling is op rekening, wij accepteren dus geen contant geld. De rekening versturen wij maandelijks. Hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Herstart Repair- en Internetcafé: 

Gezien de huidige richtlijnen kunnen we nog niet in het Kulturhus in Millingen aan de Rijn terecht voor het Repair- en Internetcafé. Enkele van onze vrijwilligers hebben aangeboden de reparaties thuis uit te willen voeren.

Er zijn vrijwilligers die kundig zijn op het gebied van elektrische apparaten. Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt bij hen terecht met uw smartphone, tablet, laptop of desktop. Verder zijn kleine reparaties aan kleding weer mogelijk!

Wanneer u iets te repareren heeft kunt u dit per e-mail aanmelden bij: swom@hetnet.nl, maximaal 1 artikel per keer. In de mail vertelt u wat u te repareren hebt en geeft u uw telefoonnummer. Ook kunt u elke werkdag tussen 9.00-11.00uur bellen naar 0481-431105.Wij nemen contact op met onze reparateurs en kijken wie er tijd en kennis heeft om de reparatie uit te voeren en bellen of mailen u terug. 

De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 SWOM en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. Aanleveren van te repareren materiaal is voor eigen risico.

Beweegtuin Millingen aan de Rijn:

  • Met ingang van 15 april 2021 kunt u weer sporten in de beweegtuin. Elke donderdag van 10.00-11.00uur zijn er coaches aanwezig en wordt er gesport met naleving van de regels volgens de richtlijnen van de RIVM.

Mantelzorg Berg en Dal: 

  • De diverse activiteiten worden vanaf juli weer opgestart. Voor actuele informatie kijkt u op: www.mantelzorgbergendal.nl

Wij heten u welkom op de website van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Cor Broekhuizen
Secretaris: Marijke Wulffraat
Penningmeester: Berry Celissen
Overige bestuursleden: Ineke Janssen, Rob Seesing


Elke 1e maandag van de maand gezamenlijke maaltijd voor mantelzorgers van 11.45-13.15uur. Voor meer informatie zie item “mantelzorg”.

—————

Elke laatste zaterdag van de maand is het maandelijks Repair-en Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan 115, Millingen. Voor data zie item “Repair en Internetcafé”.——————

Wij zoeken coaches voor de beweegtuin. Ook bent u welkom om te komen sporten op woensdagmiddag en donderdagochtend. Zie ons item “beweegtuin”.


Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie en toen op 2 april 1982 de Stichting Warme Maaltijden was opgericht bleef Guus alleen over. Hij vond wijkverpleegkundige José Verbaken bereid met hem het bestuur te vormen.

In 1985 kreeg hij ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. Mijlpalen waren de 200.000ste maaltijd in juli 2007, de 250.000ste in april 2011 en de 300.000ste in augustus 2018.

Eind jaren 80 kwam er in Millingen aan de Rijn de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor  ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999. De onderhoudsman verzorgt o.a. de klussenservice.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. De vrijwillig ouderenadviseurs binnen de KBO, bezoekgroep en mantelzorgcommissie voorzien in de behoeften.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark in 2014 werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

Op 30 mei 2014 is het eerste Repaircafé in gebouw OEV1. Dit werd in mei 2016 uitgebreid met het Internetcafé. Vanaf januari 2017 vindt dit alles in Kulturhus “Den Ienloop” Heerbaan 115 plaats.

Door wijzigingen in het subsidiebeleid van de gemeente lopen de aanvragen van maaltijden en alarmering vanaf 2015 via het Gasthuis. De vrijwilligers van SWOM brengen nog altijd met veel plezier de maaltijden bij de mensen thuis.

Vanaf 2015 gaat SWOM ook senioren vervoeren uit Kekerdom en Leuth.

De SWOM bestaat momenteel uit 65 enthousiaste medewerkers die er samen voor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM