homeAanpassing voorzieningen in verband met COVID19 virus (Corona): Update 16 augustus 2021.

Richtlijnen vervoer: Wij rijden, onder voorbehoud, weer dagelijks van 08.30-22.00uur naar de diverse bestemmingen.

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

U hoest niet, bent niet neusverkouden, heeft geen koorts en bent niet benauwd. U bent verplicht in onze vervoersbus een mondkapje te gebruiken. Dit moet u zelf aanschaffen. De vrijwilliger die u vervoert is niet verplicht dit te dragen. Hij/zij kan dit zelf bepalen.

De betaling is op rekening, wij accepteren geen contant geld. De rekening versturen wij maandelijks. Hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Herstart Repair- en Internetcafé: 

Op zaterdag 28 augustus 2021 van 10.00-12.00uur is weer het repair- en Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan 115 in Millingen aan de Rijn.

Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Aanmelden is verplicht. Dit is mogelijk t/m donderdag 26 augustus telefonisch van 09.00-11.00uur op telefoonnummer 0481-431105 of per mail swom@hetnet.nl
  • Er kan 1 klus per persoon worden aangemeld;

De 3 categorieën waarvoor een klus mogelijk is zijn: technisch, naaiwerk en vragen over internet/mobiel. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: vol=vol.

De reparaties zijn gratis, materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Helaas is het niet mogelijk om even binnen te lopen voor een kopje koffie. SWOM en haar vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, aanleveren van te repareren materiaal is voor eigen risico.

Als deze manier van werken goed gaat, is het volgende repair- en Internetcafé op zaterdag 25 september 2021.

Graag tot ziens,

Bestuur SWOM

Beweegtuin Millingen aan de Rijn:

  • U kunt op woensdag van 14.30-15.30 uur en donderdag van 10.00-11.00uur weer sporten in de beweegtuin. Er zijn dan coaches aanwezig en wordt er gesport met naleving van de regels volgens de richtlijnen van de RIVM. De beweegtuin is in verband met vakantie gesloten van 9 juli t/m 9 augustus 2021.

Mantelzorg Berg en Dal: 

  • De diverse activiteiten zijn vanaf juli weer opgestart. Voor actuele informatie kijkt u op: www.mantelzorgbergendal.nl

Wij heten u welkom op de website van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Cor Broekhuizen
Secretaris: Marijke Wulffraat
Penningmeester: Berry Celissen
Overige bestuursleden: Ineke Janssen, Rob Seesing


Elke 1e maandag van de maand gezamenlijke maaltijd voor mantelzorgers van 11.45-13.15uur. Voor meer informatie zie item “mantelzorg”.

—————

Elke laatste zaterdag van de maand is het maandelijks Repair-en Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan 115, Millingen. Voor data zie item “Repair en Internetcafé”.——————

Wij zoeken coaches voor de beweegtuin. Ook bent u welkom om te komen sporten op woensdagmiddag en donderdagochtend. Zie ons item “beweegtuin”.


Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie en toen op 2 april 1982 de Stichting Warme Maaltijden was opgericht bleef Guus alleen over. Hij vond wijkverpleegkundige José Verbaken bereid met hem het bestuur te vormen.

In 1985 kreeg hij ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. Mijlpalen waren de 200.000ste maaltijd in juli 2007, de 250.000ste in april 2011 en de 300.000ste in augustus 2018.

Eind jaren 80 kwam er in Millingen aan de Rijn de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor  ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999. De onderhoudsman verzorgt o.a. de klussenservice.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. De vrijwillig ouderenadviseurs binnen de KBO, bezoekgroep en mantelzorgcommissie voorzien in de behoeften.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark in 2014 werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

Op 30 mei 2014 is het eerste Repaircafé in gebouw OEV1. Dit werd in mei 2016 uitgebreid met het Internetcafé. Vanaf januari 2017 vindt dit alles in Kulturhus “Den Ienloop” Heerbaan 115 plaats.

Door wijzigingen in het subsidiebeleid van de gemeente lopen de aanvragen van maaltijden en alarmering vanaf 2015 via het Gasthuis. De vrijwilligers van SWOM brengen nog altijd met veel plezier de maaltijden bij de mensen thuis.

Vanaf 2015 gaat SWOM ook senioren vervoeren uit Kekerdom en Leuth.

De SWOM bestaat momenteel uit 65 enthousiaste medewerkers die er samen voor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM