homeOPROEP!

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor onze vervoersservice.

Je hoeft geen hele dagen te rijden. Je kunt ook alleen ochtenden, middagen of avonden rijden. Je kunt zelf aangeven welke dag je wilt rijden en hoe vaak. Eén keer in de week of zelf één keer in de maand. We zijn overal blij mee. Wil je er meer over weten? Bel naar 0481-431105 elke werkdag van 9.00-11.00uur.

Aanpassing voorzieningen in verband met COVID19 virus (Corona): Update 10 januari 2022.

Richtlijnen vervoer: In verband met de aangescherpte richtlijnen rijden we dagelijks van 08.30-17.00uur naar de diverse bestemmingen. Er wordt slechts een cliënt per rit vervoerd, tenzij het 2 personen uit één huishouden betreft.

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

U hoest niet, bent niet neusverkouden, heeft geen koorts en bent niet benauwd. U bent verplicht in onze vervoersbus een mondkapje te gebruiken. Dit moet u zelf aanschaffen. De vrijwilliger die u vervoert is niet verplicht dit te dragen. Hij/zij kan dit zelf bepalen.

De betaling is op rekening, wij accepteren geen contant geld. De rekening versturen wij maandelijks. Hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Repair- en Internetcafé gaat voorlopig niet door i.v.m. maatregelen RIVM: 

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaat het Repair- en Internetcafé tot nader bericht niet door. Hopelijk mogen wij u binnenkort weer welkom heten.

Bestuur SWOM

Beweegtuin:

De activiteiten van de beweegtuin zijn tot nader bericht stopgezet.

Mantelzorg Berg en Dal: 

  • Voor actuele informatie kijkt u op: www.mantelzorgbergendal.nl

Wij heten u welkom op de website van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Cor Broekhuizen
Secretaris: Marijke Wulffraat
Penningmeester: Berry Celissen
Overige bestuursleden: Ineke Janssen, Rob Seesing


Elke laatste zaterdag van de maand is het maandelijks Repair-en Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan 115, Millingen. Voor data zie item “Repair en Internetcafé”.——————

Wij zoeken coaches voor de beweegtuin. Ook bent u welkom om te komen sporten op woensdagmiddag en donderdagochtend. Zie ons item “beweegtuin”.


Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie en toen op 2 april 1982 de Stichting Warme Maaltijden was opgericht bleef Guus alleen over. Hij vond wijkverpleegkundige José Verbaken bereid met hem het bestuur te vormen.

In 1985 kreeg hij ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. Mijlpalen waren de 200.000ste maaltijd in juli 2007, de 250.000ste in april 2011 en de 300.000ste in augustus 2018.

Eind jaren 80 kwam er in Millingen aan de Rijn de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor  ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren.Tot 2015 werd alleen voor de senioren van Millingen gereden, in dat jaar werd dit uitgebreid en konden ook de inwoners van Kekerdom en Leuth er gebruik van maken. Vrijdag 10 december 2021 was de 75.000ste rit.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999. De onderhoudsman verzorgt o.a. de klussenservice.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. De vrijwillig ouderenadviseurs binnen de KBO, bezoekgroep en mantelzorgcommissie voorzien in de behoeften.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark in 2014 werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

Op 30 mei 2014 is het eerste Repaircafé in gebouw OEV1. Dit werd in mei 2016 uitgebreid met het Internetcafé. Vanaf januari 2017 vindt dit alles in Kulturhus “Den Ienloop” Heerbaan 115 plaats.

Door wijzigingen in het subsidiebeleid van de gemeente lopen de aanvragen van maaltijden en alarmering vanaf 2015 via het Gasthuis. De vrijwilligers van SWOM brengen nog altijd met veel plezier de maaltijden bij de mensen thuis.

Vanaf 2015 gaat SWOM ook senioren vervoeren uit Kekerdom en Leuth.

De SWOM bestaat momenteel uit 65 enthousiaste medewerkers die er samen voor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM