home


Wij heten u welkom op de website van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn.


Aankondiging:

Belangrijke wijziging betreffende personenalarm, warme maaltijdvoorziening en vries vers voorziening !!! Zie de desbetreffende items op onze website.

Openingstijden beweegtuin:

Op onderstaande tijden kunt u gebruik maken van de beweegtuin op sportpark de Hove, ingang Hoefseweg 21. De toegang is gratis, het gebruik van een consumptie is voor eigen rekening.
Maandag 09.00-12.00uur (koffie/thee 11.00uur)
Woensdag 14.00-16.00uur (koffie/thee 15.30uur)
Coach voor senioren aanwezig van 14.30-15.30uur
Donderdag 09.30-11.30uur (koffie/thee 11.00uur)
Coach voor senioren aanwezig van 10.00-11.00uur
Zaterdag 09.00-15.00uur **
Zondag 09.00-15.00uur **  
‘s Avonds op werkdagen van 19.00-21.00uur **
 
 ** kantine doorlopend geopend !    

Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie en toen op 2 april 1982 de Stichting Warme Maaltijden was opgericht bleef Guus alleen over. Hij vond wijkverpleegkundige José Verbaken bereid met hem het bestuur te vormen.

In 1985 kreeg hij ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. Mijlpalen waren de 200.000ste maaltijd in juli 2007 en de 250.000ste in april 2011.

Eind jaren 80 kwam er in Millingen aan de Rijn de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor  ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999. De onderhoudsman verzorgt o.a. de klussenservice.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. De vrijwillig ouderenadviseurs binnen SWOM en KBO, bezoekgroep en mantelzorgcommissie voorzien in de behoeften.

Het voorjaar van 2014 was ook de start van het tuinproject. Een project dat enkele jaren eerder al bestond, maar door gebrek aan vrijwilligers beëindigd werd. Onze tuinman verricht klein onderhoud.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

De SWOM bestaat momenteel uit 62 enthousiaste medewerkers die er samen voor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM