Klussenservice-boodschappendienst


Klussenservice-boodschappendienst:
Inwoners van Millingen aan de Rijn van 65 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de klussenservice. Ook personen beneden 65 jaar kunnen zo nodig van onze diensten gebruik maken. Het gaat hierbij om kleine klussen in huis. Voor een klusje betaalt u € 5,- per uur. U ontvangt hiervoor achteraf een rekening.

Wilt u een boodschap doen, dan kan dat met de vervoersbus. Wij brengen u naar de winkel en halen u daar op een vooraf afgesproken tijdstip weer op. Dit kan een boodschap in Millingen zijn, maar ook bijvoorbeeld in Nijmegen of Kleef. U betaalt het actuele bedrag voor een retour naar de bestemming. Prijsnavraag kunt u doen bij de coördinator.