Contact


Informatie over onze activiteiten:
Iedere werkdag van 9.00 – 11.00 uur bij coördinator Thea de Wijse-Awater,
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
telefoon: 0481-431105
e-mail: swom@hetnet.nl

Relevante telefoonnummers:
• CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 088-7891560

• Gemeente 14024

• WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning, via gemeente 14024

• Waardwonen 0900-4444555

• Gasthuis St. Jan de Deo 0481-431644

• KBO Katholieke Belangenvereniging Ouderen, secretariaat 0481-433745 of 431591

• Mantelzorg Berg en Dal 06-13859106 info@mantelzorgbergendal.nl

• Belastingdienst 0880-0543 (gratis)

• Vrijwillige ouderenadviseur Joke Reinerman 0481-431867