home


Vrijwilligers SWOM en Gasthuis bezorgen 350.000ste maaltijd!

Op woensdag 21 december 2022 bezorgden Joop Steinfort (vrijwilliger Gasthuis) en Berrie Pijnappels (vrijwilliger SWOM) de 350.000ste maaltijd bij mevrouw Leenders-Houkes.

foto: zie galerij.

——————————————————————————————————————————

Vrijwilligers gezocht!

Om zowel de maaltijdvoorziening als de vervoersservice te kunnen continueren zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers. Meer informatie vind je op de pagina van vervoer en maaltijden (zie voorzieningen)

Ter informatie: Op 2 april 2022 bestond SWOM 40 jaar. Een verslag vind je op de pagina vrijwilligers.

—————————————————————————————————————————–

Wij heten u welkom op de website van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen aan de Rijn.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Cor Broekhuizen
Secretaris: Marijke Wulffraat
Penningmeester: Berry Celissen
Overige bestuursleden: Ineke Janssen, Rob Seesing


 Elke laatste zaterdag van de maand is het maandelijks Repair-en Internetcafé in het Kulturhus, Heerbaan 115, Millingen. Voor data zie item “Repair en Internetcafé”.——————

Wij zoeken coaches voor de beweegtuin. Ook bent u welkom om te komen sporten op woensdagmiddag en donderdagochtend. Zie ons item “beweegtuin”.


Onderstaand geven wij u een kijkje in de geschiedenis van onze stichting. Wij wensen u veel leesplezier.

In 1981 kwam bij de gemeente het verzoek voor verstrekking van warme maaltijden. Sociale zaken ambtenaar Guus Hakvoort, maatschappelijk werker Twan Elissen en zuster Fidelis van het gasthuis namen hierin het voortouw en gingen samen nadenken over de maaltijdverstrekking.

De warme maaltijden werden betrokken van Gasthuis St. Jan de Deo. Vrijwilligers werden geworven om de maaltijden in Millingen te bezorgen. Op 2 april 1982 werd de Stichting Warme Maaltijden opgericht. Twan Elissen en zuster Fidelis ambieerden geen bestuursfunctie dus bleef Guus alleen over. Hij wist meerdere mensen aan zich te binden en hij is tot 2001 de SWOM als vrijwilliger trouw gebleven.

In 1985 kwam er ondersteuning van een penningmeester. Guus bleef zich inzetten voor de ouderen als voorzitter en secretaris.

De maaltijdvoorziening breidde zich uit van enkele maaltijden per week tot ruim 17.000 maaltijden op jaarbasis rond de eeuwwisseling. Mijlpalen waren de 200.000ste maaltijd in juli 2007, de 250.000ste in april 2011 en de 300.000ste in augustus 2018.

Midden jaren 80 kwam er in Millingen aan de Rijn de alarmeringsservice. Ouderen die alleen wonen voelen zich veiliger, doordat ze ten allen tijde via een zendertje om de hals hulp in kunnen roepen. De naam van de stichting werd Stichting Bejaardenhulp Millingen.

Inmiddels kwam er een grote vraag naar vervoer voor  ouderen. Zij wilden zelfstandig blijven en niet altijd afhankelijk zijn van de hulp van kinderen en mantelzorg. Na druk overleg met de gemeente en het aanboren van financiële bronnen ging in oktober 1990 de vervoersservice van start onder de naam Stichting Welzijn Ouderen. Op 19 september 2012 mochten we de 50.000ste rit noteren. Tot 2015 werd alleen voor de senioren van Millingen gereden, in dat jaar werd dit uitgebreid en konden ook de inwoners van Kekerdom en Leuth er gebruik van maken. Vrijdag 10 december 2021 was de 75.000ste rit.

De SWOM werd nog verder uitgebreid met een onderhoudsman in 1994, een ouderenbezoekster in 1997 en een coördinator in 1999. De onderhoudsman verzorgt o.a. de klussenservice.

De bezoekgroep werd in 2000 aan de stichting toegevoegd. Sinds oktober 2012 is er het mantelzorgproject, waarbij ontspanning wordt geboden en een mogelijkheid tot contact met andere mantelzorgers.

In de periode 2001-2013 werden computercursussen verzorgd. Een kookcursus werd gegeven van 2000-2003 en er was een vrijwillige tuinman in de periode 2004 t/m 2007.

Vanaf juli 2014 is de functie van ouderenbezoekster komen te vervallen. De vrijwillig ouderenadviseurs binnen de KBO, bezoekgroep en mantelzorgcommissie voorzien in de behoeften.

Met de komst van een nieuwe accommodatie op het sportpark in 2014 werd ook een beweegtuin gerealiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om op eigen niveau actief bezig te zijn.

Op 30 mei 2015 is het eerste Repaircafé in gebouw OEV1. Dit werd in mei 2016 uitgebreid met het Internetcafé. Vanaf januari 2017 vindt dit alles in Kulturhus “Den Ienloop” Heerbaan 115 plaats.

Door wijzigingen in het subsidiebeleid van de gemeente lopen de aanvragen van maaltijden en alarmering vanaf 2015 via het Gasthuis. De vrijwilligers van SWOM brengen nog altijd met veel plezier de maaltijden bij de mensen thuis.

Vanaf 2015 vervoert SWOM ook senioren uit Kekerdom en Leuth.

De SWOM bestaat momenteel uit 67 enthousiaste medewerkers die er samen voor zorgen dat de Millingse ouderen nog aan vele sociale activiteiten kunnen deelnemen.

Bestuur SWOM