Contact


Informatie over onze voorzieningen en activiteiten:
Onze coördinator is bereikbaar elke werkdag van 9.00 – 11.00 uur
Kulturhus Den Ienloop

Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
telefoon: 0481-431105
e-mail: swom@hetnet.nl

Vervang coördinator:

Is de coördinator niet aanwezig, dan wordt de telefooncentrale bemand door onze vrijwilligers Riny Blom, Elly van Woezik, Marijke Wulffraat, Christa Gerrits, René van Zelst en Guus Hakvoort.

 

Relevante telefoonnummers:
• CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg: 088-7891560

• Gemeente: 14024

• WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning, via gemeente 14024

• Waardwonen: 0900-4444555

• Gasthuis St. Jan de Deo: 0481-431644

• Mantelzorg Berg en Dal: 085-0406066. Mail: info@mantelzorgbergendal.nl

• Belastingdienst 0880-0543 (gratis)