Huisregels Repair- en Digitaalcafé


Huisregels Repair- en Digitaalcafé

 

  • De activiteiten van het Repaircafé worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de reparatiedeskundigen.
  • Normaliter worden ze zo veel mogelijk uitgevoerd door de cliënt zelf. Dit is door de coronamaatregelen momenteel niet mogelijk.
  • Noch de organisatoren van het Repaircafé, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolgd van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is activiteiten van het Repaircafé.
  • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repaircafé zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • De bezoekers van het Repaircafé zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

 

Weggooien? Mooi niet!